Eläinfysioterapia

Mitä on eläinfysioterapia?

Eläinfysioterapia on eläinten kokonaisvaltaista kuntoutusta, jossa hyödynnetään tietoa ihmisten fysioterapiasta.  Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa eläimen toiminta- ja liikuntakykyä terapeuttisten harjoitteiden, manuaalisen ja fysikaalisen terapian, sekä omistajan ohjaamisen avulla.

Milloin fysioterapiaan?

Yleensä fysioterapiaan hakeudutaan liikkumisen epäpuhtauden, suorituskyvyn alentumisen, tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien tai niiden vaurioiden takia. Myös vammoista johtuvat kiputilat, neurologiset ongelmat sekä operaatioiden jälkeinen kuntoutus vaativat fysioterapeuttista kuntoutusta.

Voit myös tuoda lemmikkisi fysioterapeutin tarkastukseen ja lihashuoltoon, vaikka ongelmia ei olisikaan. Etenkin urheilevien ja metsästävien koirien fyysisestä kunnosta huolehtiminen ja lihashuolto ovat tärkeitä vammojen
ehkäisemisen kannalta.

Sairaan eläimen fysioterapiasta päättää aina eläinlääkäri, joten äkillisissä kiputiloissa tai vammojen sattuessa ensimmäinen osoite on aina eläinlääkärin vastaanotto. Eläinlääkäri ohjaa eläimen fysioterapeutille, kun ongelman syy on ensin selvitetty ja tarvittavat hoitotoimenpiteet tehty.